top of page
saigonrebels

Mission Statement

Vănguard is a transnational zine with the mission of connecting and uplifting LGBTQ+ Vietnamese creatives through art, literature, and activism. They hope to establish a safe platform where freedom of expression and individuality can thrive.

 

Vănguard là một tập zine với sứ mệnh gắn kết và tôn vinh cộng đồng sáng tạo LGBTQ+ Việt qua các tác phẩm nghệ thuật, văn học và xã hội. Vănguard mong muốn tạo nên một không gian an toàn mà các nghệ sĩ, nhà văn có thể tự do thể hiện cá nhân của mình.

bottom of page