top of page
vanguard open call.png

BLESSED ARE THE BELOVED WHO I DIDN’T DESCRIBE, I COULDN’T DESCRIBE, WILL LEARN TO DESCRIBE AND RESPECT AND LOVE - Mark Aguhar (1987-2012)

 

In celebration of Vănguard's milestone decade, we proudly present Issue 6—an anthology delving into Vietnamese Futurisms and Queer Posterity. As we honor this occasion, we ponder the evolution of Vietnamese culture, understanding that our daily actions and thoughts actively shape the future we yearn for.

 

Excerpted from Mark Aguhar’s Litanies to My Heavenly Brown Body, the opening line reminds us that a just and equitable future requires new language, new ways of moving and being that are beyond our current circumstances. And in order to do so, we must reflect on the past and present so history no longer repeats itself.

 • Who are you becoming?

 • What are your values, and how do you become in right relationship with them?

 • What utopias beckon us, individually and collectively?

 • What narratives and realities shall define our future?

 • What must be destroyed before building anew?

 

Furthermore, amidst this transformative epoch, how can Vănguard best amplify the voices of Queer, Trans, and femme visionaries?

 

Posterity is a noun meaning "future generations." If you save something "for posterity," you're hoping that years later people will appreciate it, like a time capsule you bury in the yard.

 

This issue will be time capsule for all our questions and speculations. There is no singular way to define futurity, it is an ever changing collective effort that requires conviction and commitment. Regardless of your artistic background and career, we value your perspective on Vietnamese Futurisms and Queer Posterity and encourage you to apply. Let us embark on this voyage of discovery together, forging pathways toward a more inclusive and visionary future.


We are now accepting submissions to be considered for the book, website, and launch party!

For Issue 6, we are excited to broaden our horizons by offering three distinct avenues for showcasing your creativity. Your submission/s have the opportunity to shine across the following platforms:

 

 1. The traditional print format of Issue 6, encapsulating our classic approach to curated content.

 2. An online, multimedia format, inviting audiences to with gifs, videos, music, etc.

 3. A live presentation at our eagerly anticipated launch party scheduled for July in Boston, MA, where your artistry can take center stage amidst a vibrant community celebration.

 

We welcome submissions in all forms of artistic expression, including but not limited to performance art, poetry, photography, installations, mixed-media creations, drag performances, burlesque acts, musical performances, essays, fashion designs, product innovations, speculative architecture concepts, graphic designs, video art, and beyond. Like Viet Futurisms,  your creativity knows no bounds!

---

PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU DẤU TA CHƯA TỪNG MÔ TẢ, TA KHÔNG THỂ MÔ TẢ VÀ TA SẼ HỌC CÁCH MÔ TẢ, TR N TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG HỌ. – Mark Aguhar (1987-2012)

Để kỷ niệm cột mốc một thập kỷ của Vănguard, chúng mình hân hạnh giới thiệu đến các bạn số thứ 6 – một tuyển tập đào sâu vào chủ nghĩa Vị Lai Việt và di sản Queer. Trong sự tôn vinh là những suy ngẫm của chúng mình về quá trình tiến hóa của văn hóa Việt Nam, trong bối cảnh những hành động và suy nghĩ thường nhật liên tục nhào nặn nên tương lai mà ta mong đợi.


Trong tác phẩm “Nguyện cho Xác Nâu Tuyệt Trần”, đoạn mở đầu nhắc nhở chúng ta rằng một ngôn ngữ mới, những cách dịch chuyển và tồn tại mới vượt xa khỏi hoàn cảnh hiện tại là điều ta cần có để hướng đến một tương lai công bằng và bình đẳng. Và để làm được điều đó, ta luôn phải nhìn lại quá khứ lẫn hiện tại để lịch sử không thể lặp lại.

 

 • Bạn đang trở thành ai?

 • Giá trị của bạn là gì? Và làm cách nào để ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khung những trị đó?

 • Địa đàng trần gian đang kêu gọi những gì, với từng cá nhân lẫn tập thể? 

 • Những câu chuyện và hiện thực nào sẽ định nghĩa tương lai?

 • Điều gì cần phải bị phá vỡ để rồi tái thiết?

 

Giữa kỷ nguyên đầy biến chuyển này, Vănguard cần phải làm gì để khuếch trương tiêngs nói của cộng đồng Queer, Trans và femme visionaries? 

 

Di sản là một danh từ ám chỉ “thế hệ tương lai”. Nếu bạn để dành một điều dì đó như một “Di sản”, như một chiếc hộp thời gian vùi chôn trong sân nhà, bạn mong rằng những người đến sau sẽ tìm thấy và trân trọng nó.

Tuyển tập này sẽ là chiếc hộp thời gian cho những câu hỏi và suy đoán của chúng ta. Tương lai không thể bị định nghĩa chỉ bằng độc đạo, mà phải bằng nỗ lực tập thể không ngừng đổi thay, nó đòi hỏi lòng tin và sự cam kết. Dẫu cho nghề nghiệp hay nền tảng nghệ thuật của bạn là gì, chúng mình trân trọng góc nhìn của bạn về Chủ nghĩa Vị Lai Việt cũng như về Di sản Queer và mong đợi nhận được những đóng góp từ các bạn. Hãy cùng nhau dấn bước vào hành trình khám phá, cùng nhau kiến tạo con đường tiến đến một tương lai cao rộng và bao dung hơn cho tất cả.


Tụi mình đang chờ đợi các bạn gửi tác phẩm cho tuyển tập sách, website và tiệc khai mạc nhé!

Tuyển tập số 6 này tụi mình sẽ mở rộng quy mô với ba phương thức trưng để tác phẩm của bạn có thể tỏa sáng toàn lực, thông qua ba những nền tảng khác nhau” 

 

 1. Bản in truyền thống

 2. Nền tảng trực tuyến đa phương tiện dành cho những tác phẩm sáng tạo điện tử như gifs, video, âm nhạc và nhiều hơn thế nữa! 

 3. Đọc thơ văn, trình diễn trực tiếp tại tiệc khai mạc vào tháng Bảy tại Boston, MA. 

 

Tụi mình đón chào mọi hình thức biểu đạt nghệ thuật, bao gồm và không có giới hạn như sau: nghệ thuật trình diễn, thi ca, nhiếp ảnh, sắp đặt, tác phẩm đa phương tiện, trình diễn draq, burlesque, nhạc khí, tiểu luận, thiết kế thời trang, sáng tạo sản phẩm, những ý tưởng kiến trúc, thiết kế đồ họa, nghệ thuật video và nhiều hơn thế nữa. Như chủ nghĩa Vị Lai Việt, sự sáng tạo của bạn không có ranh giới!
 

bottom of page